Ger ökad säkerhet och stora besparingar

Större säkerhet

När brukaren har digital tillsyn kan vård- och omsorgspersonal få en snabb överblick över aktuell situation och eventuellt planera för ett besök hos brukaren

Natt vila

Med digital tillsyn och Nattugla behöver brukaren inte få besök av en vårdare nattetid, men är ändå trygg eftersom han blir omhändertagen.

Beräkna besparingar

Med digital tillsyn med Nattugla sparar din kommun både personal, pengar och miljö.

Nattugla görs på begäran av Harstads kommun

Hans Johan Tofteng berättar historien om Nattugglan. Den skapades som en säker kamera för att göra digital övervakning, så att vårdpersonal inte skulle väcka användarna när de checkade in på dem på natten.

Nu har den flera smarta larm och enkel möbelskanning som hjälper vårdpersonal i deras hektiska vardag.

Se hur nöjda Lyngen kommun är med Nattugla

Anette Samuelsen arbetar som arbetsterapeut i Lyngens kommun i Norge delar med sig av sina erfarenheter av införandet av digital handledning med Nattugla. Det är en mindre kommun med samma utmaningar som många andra kommuner brottas med i Norden.

Nattuggla är en av flera tekniker de använder och den har varit i bruk sedan år 2021. De är mycket positiva till nyttan både för brukare och vård- och omsorgspersonal.

Unik säkerhet med Nattugglan

Med Nattugla har vi tagit säkerhet och integritet till en ny och förbättrad nivå. Nattugglan spelar aldrig in ljud och bilder från rummet där den är installerad. Nattuggla skickar ENDAST krypterad ljud och bild direkt till vårdarens mobil- eller datortjänst, när vårdgivaren ansluter till Nattugla. Det enda som sparas är övervakningsloggen som visar NÄR en inspektion har genomförts. Nattugla är godkänd av Norsk Helsenett.

Patientvård i praktiken

Alla inom sjukvården och omsorgen vill att patienterna samt boende ska få en större trygghet och det är precis vad Nattugla erbjuder! När brukaren har digital tillsyn kan vård- alt omsorgspersonal snabbt få en överblick över den aktuella situationen och besöka brukaren ut om något skulle hända, till exempel om brukaren ramlar ur sängen.

Med Nattugla monterad på väggen, ovanför sängen, kan användarna sova tryggt i vetskap om att de blir omhändertagna på ett säkert och tryggt sätt. Samtidigt kan två-vägshögtalaren skapa ett stor mervärde att kunna prata med brukaren.

Larm för vård alt omsorgspersonal

Larm för fall, höga ljud, att gå ur säng och resa sig ur en stol skickas till vårdpersonal via trygghetslarmssystemet.

Inbyggd 4G, WiFi och PoE

Enkel installation och nätverk oavsett vad du har tillgängligt.

Tvåvägs tal

Det är möjligt att ha ett bra samtal mellan brukaren och vårdpersonalen via ljudenheten.

sv_SESvenska