Gir trygghet, nattero og store besparelser

Større trygghet

Når bruker har digitalt tilsyn kan helsepersonell raskt få oversikt over situasjonen og drar ut kun når det er nødvendig.

Bedre nattero

Med digitalt tilsyn og Nattugla slipper bruker å få besøk av pleier på natten men er fremdeles trygg fordi man blir sett til.

Så mye kan kommunen din spare

Med digitale tilsyn med Nattugla sparer din kommune både personell, penger og miljø.

Nattugla er laget etter ønske fra Harstad Kommune

Hans Johan Tofteng forteller historien om Nattugla. Den ble laget som et sikkert kamera for å gjøre digitale tilsyn, slik at helsepersonell ikke skulle vekker brukerne når de så inn til dem på natten.

Nå har den flere smarte alarmer og enkel møbel skanning som hjelper helsepersonell i en travel hverdag.

Se hvor godt fornøyd Lyngen kommune er med Nattugla

Anette Samuelsen, Ergoterapeut i Lyngen kommune deler sine erfaringer med innføring av digitalt tilsyn med Nattugla. De er en liten og langstrakt kommune med mange av de samme utfordringene som kommuner strever med.

Nattugla er en av flere teknologier de benytter og den har vært i bruk siden 2021 og de er svært positiv til gevinstene både for brukerne og helsepersonell.

Unik sikkerhet med Nattugla

Med Nattugla har vi tatt sikkerhet og personvern til et nytt og forbedret nivå. Nattugla tar aldri opp lyd og bilde fra rommet den er installert. Nattugla sender KUN kryptert lyd og bilde direkte til pleierens tjeneste mobil eller datamaskin, når pleieren kobler seg til Nattugla. Det eneste som lagres er tilsynslogg, som viser NÅR et tilsyn har blitt gjennomført. Nattugla er godkjent av Norsk Helsenett.

Pasientomsorg i praksis

Alle i helsevesenet ønsker at pasientene skal ha større trygghet, og Nattugla gjør noe med det! Når tjenestemottaker har digitalt tilsyn, kan helsepersonell raskt få oversikt over situasjonen og reise ut dersom det skulle skje noe, eksempelvis dersom noen faller ut av sengen.

Med Nattugla montert på veggen, over senga kan brukerne sove i trygg viten om at de blir passet på.

Alarm til helsepersonell

Alarm ved fall, høy lyd, opp i seng og opp av stol sendes til helsepersonell via Hepro Respons.

Innebygd 4G, WiFi og PoE

Enkel installasjon og nettverk uavhengig av hva du har tilgjengelig.

Toveis tale

Lydkvalitet er så bra at det er mulig å føre en god samtale mellom bruker og helsepersonell.

nb_NONorsk bokmål