Gir trygghet, nattero og store besparelser

Større trygghet

Når bruker har digitalt tilsyn kan helsepersonell raskt få oversikt over situasjonen og drar ut kun når det er nødvendig.

Bedre nattero

Med digitalt tilsyn og Nattugla slipper bruker å få besøk av pleier på natten men er fremdeles trygg fordi man blir sett til.

Så mye kan kommunen din spare

Med digitale tilsyn med Nattugla sparer din kommune både personell, penger og miljø.

Se hvor godt fornøyd Lyngen kommune er med Nattugla

Anette Samuelsen, Ergoterapeut i Lyngen kommune deler sine erfaringer med innføring av digitalt tilsyn med Nattugla. De er en liten og langstrakt kommune med mange av de samme utfordringene som kommuner strever med.

Nattugla er en av flere teknologier de benytter og den har vært i bruk siden 2021 og de er svært positiv til gevinstene både for brukerne og helsepersonell.

Unik sikkerhet med Nattugla

Med Nattugla har vi tatt sikkerhet og personvern til et nytt og forbedret nivå. Det er ikke opptak av video eller lyd i rommet der Nattugla er plassert. Nattugla sender KUN lyd og kryptert bilde fra kamera og direkte til pleierens enhet som er tjeneste mobil eller datamaskin – det er ingen video eller lyd som lagres i skyen. Det som lagres på sikre servere er tilsynslogg. Den viser NÅR et tilsyn gjennomføres og om anonymisering, og lyd er aktivert / deaktivert. Nattugla er godkjent av Norsk Helsenett.

Pasientomsorg i praksis

Alle i helsevesenet ønsker at pasientene skal ha større trygghet, og Nattugla gjør noe med det! Når tjenestemottaker har digitalt tilsyn, kan helsepersonell raskt få oversikt over situasjonen og reise ut dersom det skulle skje noe, eksempelvis dersom noen faller ut av sengen.

Med Nattugla montert på veggen, over senga kan brukerne sove i trygg viten om at de blir passet på.

Alarm til helsepersonell

Alarm ved fall, høy lyd, opp i seng og opp av stol sendes til helsepersonell via Hepro Respons.

Innebygd 4G, WiFi og PoE

Enkel installasjon og nettverk uavhengig av hva du har tilgjengelig.

Toveis tale

Lydkvalitet er så bra at det er mulig å føre en god samtale mellom bruker og helsepersonell.

X

nb_NONorsk bokmål