Funktioner inom digital tillsyn

Larm

Skickat till Trygghetslarmssystemets mobiltelefon. Larm skickas när: Vid fall, högt ljud, går i säng, lämnar sängen, lämnar stolen.

AMS

Möbelskanning från Admin-sidan ger frihet att använda rummen som du vill. Kontrollera möbelskanningen när du övervakar.

Anonymisering

av bild aktiveras på adminsidan. Möjlighet att kunna stänga av anonymisering för vård- alt omsorgspersonal vid en inspektion.

Tvåvägs tal

Det är möjligt att ha ett normalt samtal mellan brukaren och vård-alt omsorgs personalen via ljudenheten. Ljudenheten aviserar med ett röstmeddelande när kameran är pausad.
Ljudenheten meddelar även rummet när kameran är pausad.

Enkel installation

Monteras på väggen med medföljande väggfäste, anslut till strömförsörjningen och den är klar att användas. Inbyggt 4G och stöd för WiFi och trådbundna nätverk

Suspension

Nattugglan kan stängas av med en QR-kod som anger hur länge ugglan kommer att vara inaktiv. I Trygghetslarmssystemet kommer ugglan att avaktiveras när vårdaren har markerat sig som närvarande. 
I Hepro Repsons kommer ugglan att avaktiveras när vårdaren har markerat sig som närvarande.

Nattseende

Integrerat IR-ljus ger en lika bra kamerabild i mörker, som i dagsljus.

Godkänd av det norska hälsonätverket

Lösningen överensstämmer med Normen och är godkänd av Norsk Helsenett.

Stöd för enheter

Tillsyn kan utföras från Trygghetslarmssystemets app i mobiltelefon, surfplatta och PC.

2-faktors inloggning

Vi rekommenderar att du använder en 2-faktorsinloggning för en högre grad av säkerhet

Integration

Nattugla kan integreras med flera olika hälsoplattformar.

Loggar

Plattformen loggar både utförda inspektioner och händelser i systemet. Loggen kan inte ändras och den lagras i 18 månader.


sv_SESvenska