Om oss

Easymeeting AS

Gründer og utvikler av Nattugla

Bak Nattugla står Tromsø-firmaet Easymeeting AS, som er en global leverandør av digitale tjenester innenfor velferdsteknologi og videokonferanse tjenester.

Brukervennlighet, sikkerhet og bærekraft er noen av våre fokusområder for alle produkter og tjenester. Våre velferdsteknologiske løsninger er utviklet sammen med våre brukere og helsepersonell. Våre løsninger er godkjent for bruk i Norsk Helsenett.

Vårt mål er å levere løsninger som knytter mennesker og teknologi sammen!

For å lykkes med innføring av ny teknologi må den enkelte bruker se stor nytte umiddelbart. Med markedets beste kundeservice håndterer vi det tekniske, slik at du kan fokusere på den gode brukeropplevelsen.

Vårt team med fantastiske utviklere jobber tett sammen med support og salg, og ikke minst tett sammen med kundene våre. Vi kan dermed raskt gjøre endringer basert på ønsker fra deg som kunde. Dette bidrar til at vi utvikler produkter raskt og ikke minst i takt med de behov du har som kunde.

HEPRO AS

Eksklusiv partner og global distributør av Nattugla

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design.

En viktig partner i samfunnet

I nært samarbeid med kommuner, helsepersonell, brukere og pårørende utvikler vi produkter og løsninger som skaper mobilitet, balanse, komfort, hygiene og trygghet. For våre brukere blir resultatet mestring. Etikk, design og brukervennlighet viktige kjerneverdier for oss. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei skal Hepro være det naturlige førstevalget.

Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur. I tillegg har vi kontorer i Asker, Bodø, Drammen, Elverum og Trondheim. Produksjon av hjelpemidler foregår på Rognan og i Asker.

I dag har Hepro ca. 80 ansatte og er eid av det Stockholmsbaserte børsnoterte AddLife konsernet. Addlife er en ledende aktør innen «Life Science» og er aktivt på det europeiske markedet. AddLife eier og kjøper markedsledende selskaper i nisjesegmenter med tilbud primært rettet mot helsesektoren – fra forskning til medisinsk behandling. AddLife har en entreprenørdrevet forretningsmodell, med ca. 85 selvstendige datterselskaper som tilbyr høy kvalitet og kostnadseffektivt løsninger og produkter til både privat og offentlig sektor. AddLife har for tiden en tilstedeværelse i over 25 land, hovedsakelig i Norden, samt i Sentral- og Øst-Europa og har over 2200 ansatte.

Velferdsteknologi

Antall eldre øker kraftig de neste årene, uten at tilgangen til helsepersonell øker tilsvarende. I tett samarbeide med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende lager vi løsninger som frigjør tid til bedre omsorg. Derfor er målet at teknologien skal øke kvaliteten på helsetjenester. Samtidig som etikk og respekt for brukeren opprettholdes.
For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring og gode hverdager.

nb_NONorsk bokmål